Ny gång- och cykelbro försenad

Öppnandet för trafik på den tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan måste på grund av vädret skjutas upp till 5 mars i stället för som tidigare annonserat 1 mars.

Bron lyftes på plats för en vecka sedan, men det avslutande arbetet har inte kunnat genomföras som planerat på grund av det kraftiga snövädret och kylan.

Läs mer i pressmeddelandet om bron

1 mars 2018