Ökad investeringsram och lägre hyreskostnader

Inför om- och tillbyggnationen av stadshuset har Uppsala kommun gjort en översyn av projektet och dess investeringsram.

Ambitionen har varit att öka antalet arbetsplatser i stadshuset från att idag vara cirka 350 till att uppgå till 1 500. I samband med att projektet varit i ett kalkylskede har ökade byggpriser inarbetats. Dessutom har det visat sig att byggnaden är i sämre skick än väntat. Den fördjupade fastighetsutredningen, som skett i kalkylskedet, visar också på att det är möjligt att utöka antalet arbetsplatser med ytterligare 20 procent, vilket motsvarar 300 arbetsplatser. Därför justeras investeringsramen. Sammantaget innebär förändringarna att kommunen kan sänka sina hyreskostnader med tio miljoner kronor per år.

Läs mer i pressmeddelandet på uppsala.se

9 november 2017