Plats för fler cyklar i området

Vi gör plats för fler cyklar runt Stadshuset med ett cykelställ i två våningar och ett parkeringshus för cyklar.

Nu finns ett cykelställ i två våningar på ytan vid Stadshusgatan mellan Stadshuset och Resecentrum. Tvåvåningsställen ger mer än dubbelt så många platser som tidigare, vilket är nödvändigt när bygget av cykelparkeringshuset sedan startar.

Vi bygger ett parkeringshus för cyklar

Under 2018 börjar kommunen bygga ett cykelparkeringshus vid Resecentrum. Under arbetet är ytan helt avstängd. Parkeringshuset kommer att ligga vid spåren på Resecentrums sydvästra sida och byggas i två våningar över mark med verksamhetslokaler i botten. Huset kommer att ha plats för drygt 1 200 parkeringsplatser med ett femtiotal platser vigda åt specialcyklar. Följ arbetet på uppsala.se/cykelparkeringshus

Titta här för att se var det finns cykelparkeringar i närheten uppsala.se/stadshuset

19 juni 2018