Just nu river vi inomhus

Arbetet just nu pågår inomhus och under marken.

Under våren 2018 sker det huvudsakliga arbetet inne i huset och under markytan, därför kommer det inte synas så mycket utomhus. Rivningen genomförs noggrant och det som vi kan återvinna tar vi till vara. Till exempel tar Stadsmissionen hand om överblivet teakträ.

Vid årsskiftet 2018/2019 kommer du kunna se det nya källargaragets tak på markytan. Stommen för de nya huskropparna kommer att synas ovanför markytan under våren 2019.

5 april 2018