Så arbetar vi hållbart med Stadshuset

Från återanvändning av både stomme och värdefulla byggnadsdetaljer till olika sorters gräs.

Hållbarhetsprogrammet tar ett helhetsgrepp över arbetet

Det kommunala bolaget FFAB och entreprenörerna som jobbar med stadshuset har tagit fram ett hållbarhetsprogram. Programmet hjälper oss att jobba med stadshuset ur tre olika perspektiv, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ekologisk hållbarhet handlar bland annat om att vi bygger det nya stadshuset med bra byggmaterial, social hållbarhet om att byggnaden ska vara tillgänglig för alla invånare och ekonomisk hållbarhet om att huset ska vara ekonomisk att driva på lång sikt.

Några konkreta åtgärder

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att genomföra åtgärder som bidrar till positiva effekter och minimerar den negativa påverkan för byggnaden, invånarna och närområdet.

Läs om fler åtgärder i hållbarhetsplanen.

19 juni 2018