Störande arbeten

Spontning inleds inom kort.

Spontning på stadshusområdets östra sida, mot järnvägen, kommer att inledas  vecka 16, 18–20 april, och pågå i fyra till fem veckor. Sponten är en del av urspårningsskyddet som ska byggas mot järnvägsområdet.

Pålning inom området börjar vi med från vecka 23, 4–8 juni. Det kommer att pågå till och med vecka 28, 9–13 juli. Vi reserverar oss för att arbetet kan pågå till och med vecka 30, 23–27 juli, om det är nödvändigt.

Mellan 7.00–18.30 kommer de störande arbetena att pågå dagligen. Det kan även pågå fram till 19.00, för de arbeten som behöver genomföras men som inte bedöms vara störande.

Arbetena genomförs av entreprenören Peab.

16 april 2018