Urspårningsskydd mot järnvägen

På grund av säkerhetskrav är det nödvändigt att bygga någon form av urspårningsskydd på platsen.

Minskar risken för personskador

Eftersom stadshuset ligger nära järnvägen så klarar vi inte Trafikverkets nuvarande säkerhetsnorm. Säkerheten har skärpts sedan 1957 när det nuvarande stadshuset började byggas. Någon form av urspårningsskydd är nödvändig att bygga på platsen, för att minska risken för person- och egendomsskador ifall tåget spårar ur. Vi planerar utformningen i samarbete med Trafikverket.

Mer information kommer längre fram

29 januari 2018