Utställning av skissförslag till konstverk i Stadshuset

Tre utvalda konstnärer har tagit fram skissförslag som kommer att ställas ut 20 mars till 16 april på Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala Stadsteater.

I samband med utställningen kan du lämna synpunkter på konstverken. Synpunkterna kommer att sammanställas av Uppsala kommun och diskuteras vidare med konstnärerna. 

Skisserna har tagits fram utifrån konstprogrammet för Stadshuset.

Konstnärerna bakom förslagen

Gunilla Samberg, född 1945. Gunilla är bosatt och verksam i Umeå.
Skissförslaget är en tredelad gestaltning med titlarna Anslag, Hembygd och Avtryck. Tillsammans har de titeln UPP-såt. Gestaltningen omfattar luftintagstornet på husets södra sida, skulpturer på sittbänken kring tornet samt en del som har flera möjliga placeringar. Materialet aluminium är gemensamt för de tre konstverken.

Samaneh Reyhani, född 1990 i Tehran, Iran. Samaneh är bosatt och verksam i Malmö. Skissförslaget har titeln Gowhar och består av en skulptur med en del i ljus granit och en del i brons. Reyhani har utgått från det Stadshuset representerar som en plats för demokrati. Reyhani porträtterar demokratin som en pärla som omsorgsfullt formats i sitt musselskal.

Alexander Skats, född 1986 i Göteborg, uppväxt i Lysekil. Alexander är bosatt och verksam i Malmö. Skissförslag är en serie målade porträtt. Modellerna i målningarna är Uppsalabor där Skats placerar tre porträtt i lager på varandra genom speciella datorprogram. Dessa foton fungerar sedan som en förlaga till Skats måleri.

Läs mer om utställningen
Läs mer om konstprogrammet för Stadshuset

6 februari 2019