Bilder inifrån stadshuset

Se hur det nya stadshuset växer fram.

Juni 2020

Stadshusets interiör.Maj 2018

Inne i stadshuset. Samtliga våningsplan är helt tömda på mellanväggar och annan inredning. I det grunda schaktet till vänster om pelarna har det legat ledningar av olika slag. Foto: Uppsala kommun

Källarvåning. Lokalen där kommuntryckeriet tidigare fanns är nu helt utrymt. Dold bakom byggplanket, utanför fönstren, kan man ana Vaksalagatan nära järnvägsviadukten. Foto: Uppsala kommun

Februari 2018

Foto: Jim Elfström

Foto: Jim Elfström

Här bevarar vi trapphuset i originalskick genom att skydda materialet under byggarbetet. Det är en del av stadshusets kulturarv. Foto: Jim Elfström

Foto: Jim Elfström

Uppdaterad: