Tillfällig bro kommer på plats i februari

Bilder från bromonteringen 22–23 februari. Fotograf Jim Elfström

 

Uppdaterad: