Verksamheter som har flyttat

De verksamheter som tidigare låg i Stadshuset har flyttat till nya lokaler. Här kan du se var verksamheterna finns nu.

  • Ekonomistaben, Stationsgatan 12
  • Familjerätten, Kungsängsgatan 74
  • Föreningsservice, Stationsgatan 12
  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Orkidén, Klostergatan 13
  • Socialförvaltningen barn & unga, Hamnesplanaden 3
  • Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12
  • Överförmyndarförvaltningen, Fyrisborgsgatan 1

 

Uppdaterad: