Resor till och från stadshuset

Baserat på en genomförd resvaneundersökning har vi tagit fram en resplan. Syftet med resplanen är att stimulera till att de som har sin arbetsplats i byggnaden väljer transportsätt med liten miljöbelastning genom att informera om hållbara alternativ. Det kommer att finnas några bilparkeringsplatser för rörelsehindrade, men utöver det kommer det inte finnas parkeringsplatser för personal och besökare. Det främsta färdsättet att ta sig till stadshuset kommer att vara med kollektivtrafik eller cykel. Det finns även goda möjligheter att promenera dit då byggnaden ligger längs med gång- och cykelbana.

Läs rapporten Resplan och platsspecifik transportundersökning för Uppsalas stadshus (PDF, 10 MB)

Uppdaterad: