Kontakt

Frågor om Stadshusets ombyggnad

E-post: stadshus@uppsala.se

Huvudprojektledare

Fastighetschef Carl Ljunggren

FFAB (tekniska frågor om byggnationen)

Projektledare Gabriel Vikholm

Uppdaterad: