Kontakt

Frågor om stadshusets ombyggnad

E-post: stadshus@uppsala.se

Huvudprojektledare

Fastighetschef Carl Ljunggren

FFAB (tekniska frågor om byggnationen)

Fastighetschef Peter Hesselgren

30 november 2017