Så ska det se ut

Det vinnande förslaget heter Fröja Ånyo och är ritat av arkitektkontoret Henning Larsen Architects. Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för ombyggnationen av stadshuset. Delar av projektet kommer sedan att vidareutvecklas i samråd mellan beställaren och arkitekten. Förberedelser inför ombyggnaden inleds 2017 och planeras att vara klart 2020.

Nya stadshuset

Vy från sydväst. Bild: Henning Larsen Architects.

Vy från nordväst. Bild: Henning Larsen Architects.

Vy från söder. Bild: Henning Larsen Architects.

Nya, och fler, illustrationer kommer att tas fram längre fram.

Detaljplan 

Beslut, planbeskrivning och plankarta, se rubriken Detaljplan för kvarteret Frigg.

13 november 2017