Så kommer det se ut

Det vinnande förslaget heter Fröja Ånyo och är ritat av arkitektkontoret Henning Larsen Architects. Förslaget kommer att ligga till grund för ombyggnationen av stadshuset. Delar av projektet kommer sedan att vidareutvecklas i samråd mellan beställaren och arkitekten. Förberedelser inför ombyggnaden inleddes under 2017 och bygget planeras vara klart 2021.

Skissbild på stadshuset, vy från sydväst

Vy från sydväst. Bild: Henning Larsen Architects.

Skissbild på stadshuset, vy från nordväst

Vy från nordväst. Bild: Henning Larsen Architects.

Skissbild på stadshuset, vy från söder

Vy från söder. Bild: Henning Larsen Architects.

Nya och fler illustrationer kommer att tas fram längre fram.

Detaljplan 

Beslut, planbeskrivning och plankarta, se rubriken Detaljplan för kvarteret Frigg.

Uppdaterad: