Offentlig konst i och runt Stadshuset

När Stadshuset renoveras och byggs om är den offentliga konsten en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet utgår från de värden som är framtagna för hela Stadshusprojektet. Enligt konstprogrammet bör konsten utformas så att den stärker stadshusets karaktär av representation och mötesplats.

Viktiga värden i konstprogrammet

I konstprogrammet för Stadshuset har vi tagit fasta på värdeorden för hela stadshusprojektet. Dessa är

  • demokrati
  • tydlig mötesplats med öppna dörrar
  • insyn och transparens.

Konstprogrammet lyfter också följande faktorer som viktiga för inspiration till konstverkens utformning:

  • konstnärlig kvalitet
  • tillgänglighet
  • genus
  • mångfald och variation
  • platsens historia
  • den nära omgivningens konstverk
  • de fem minoriteterna (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar).

Konsten i och kring Stadshuset ska vara tillgänglig för många och vara aktuell i nutid och framtid. Den ska även samverka med byggnadens arkitektur och inredning.

Utställning av skissförslag till konstverk i Stadshuset

Utifrån konstprogrammet för Stadshus 2020 har tre utvalda konstnärer tagit fram skissförslag som kommer att ställas ut 20 mars till 16 april på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, på Uppsala Stadsteater. I samband med det kan du lämna synpunkter på konstverken. Synpunkterna kommer att sammanställas av Uppsala kommun och diskuteras vidare med konstnärerna.

Läs mer om utställningen

Uppdaterad: