Säkerhet under arbetet

För att säkerställa att ingen kommer till skada i samband med kranlyft utförs arbetet enligt särskilda säkerhetsrutiner.

Lastzoner för säker avlastning

På Kungsgatan och Vaksalagatan samt inne på byggarbetsplatsen finns särskilda lastzoner. Det är områden som bara används för last som levereras med lastbil och som sedan lyfts in på arbetsplatsen. Lastzonerna är avspärrade så att ingen obehörig ska kunna befinna sig under lasten.

Utbildade förare

Alla som arbetar med last är utbildade och vet hur man kopplar på och av last. Varje lyftkran körs av utbildade kranförare som styr och övervakar lasten. Som extra säkerhet har varje kran en kamera för att föraren hela tiden ska kunna se var lasten befinner sig.

Spärrsystem ökar säkerheten

Lyftkranarna har ett spärrsystem som säkerställer att hängande last aldrig kan komma utanför arbetsområdet. Spärrsystemet fungerar också så att kranarnas last inte kan korsa varandra eller hänga ut över Kungsgatan, Vaksalagatan eller mot järnvägens spårområde.

Uppdaterad: