Tidplan

Byggprojektet startade i november 2017 med materialtransporter och upprättande av byggplatsen. 

I början av december togs lindarna ner längs järnvägen, och de träd som stod där nya hus ska byggas. Två av de mindre ekarna är flyttade till Kapellgärdet. När huset är färdigt återplanterar vi runt 30 nya träd på platsen.  

Vinter 2018

  • Byggplank och grindar monteras, byggbodar kommer på plats.
  • Sanerings- och rivningsarbeten pågår inne i huset.

Våren 2018

  • Den befintliga garagenedfarten rivs.
  • Bland det första som börjar byggas under våren är urspårningsskydd mellan stadshuset och järnvägen.
  • Grundläggningsarbeten startar utanför byggnaden. Det innebär bland annat begränsad framkomlighet för gång- och cykeltrafik längs järnvägen. Störande arbeten kommer även att pågå i samband med spontslagning inom området.
9 januari 2018