Tidsplan

2019

  • Arbetet fortsätter med att bygga upp de nya byggnaderna och bygga om de befintliga.
  • Fasaden återskapas så mycket som det går när innegården byggs.

2020

  • Byggnaden är på plats.

2021

  • Stadshuset står klart i november.
  • Nu återplanterar vi runt 30 träd på platsen.
  • Kommunen samlar flera verksamheter under samma tak, huset blir öppet för allmänheten med restaurang, kontaktcenter till kommunen, utställningsyta och café.
Uppdaterad: