Tidsplan

Vinter 2017

 • Byggprojektet startade i november 2017 med materialtransporter och upprättande av byggplatsen. 
 • I början av december togs lindarna ner längs järnvägen, och de träd som stod där nya hus ska byggas. Två av de mindre ekarna är flyttade till Kapellgärdet. När huset är färdigt återplanterar vi runt 30 nya träd på platsen.  

Vinter 2018

 • Byggplank och grindar monteras, byggbodar kommer på plats.
 • Sanerings- och rivningsarbeten pågår inne i huset.

Vår 2018

 • Den befintliga garagenedfarten rivs.
 • Bland det första som börjar byggas under våren är urspårningsskydd mellan Stadshuset och järnvägen.
 • Grundläggningsarbeten startar utanför byggnaden. Det innebär bland annat begränsad framkomlighet för gång- och cykeltrafik längs järnvägen. Störande arbeten kommer även att pågå i samband med spontslagning inom området.

Sommar och höst 2018

 • Rivning inomhus i befintliga byggnader.
 • Förberedelser under marken för att bygga de nya byggnaderna.
 • Källarvåningen ska göras klar.
 • Pålning i området från vecka 23 (4–8 juni) som pågår till och med vecka 28 (9–13 juli). Vi reserverar oss för att arbetet kan pågå till och med vecka 30 (23–27 juli).
 • Arbete under och ovanpå mark fortsätter under hela hösten.
 • Urspårningsskyddet mot järnvägen byggs klart.

Vinter 2018/2019

 • Nu kan man se var de nya byggnaderna ska placeras.

2019

 • Arbetet fortsätter med att bygga upp de nya byggnaderna och bygga om de befintliga byggnaderna.
 • Fasaden återskapas så mycket som det går när innegården byggs.

2020

 • Byggnaden är på plats.

2021

 • Stadshuset är klart!
 • Nu återplanterar vi runt 30 träd på platsen.
 • Kommunen samlar flera verksamheter under samma tak, huset blir öppet för allmänheten med restaurang, kontaktcenter till kommunen, utställningsyta och café.
31 maj 2018