Tidsplan

Sommar och höst 2018

 • Rivning inomhus fortsätter i befintliga byggnader.
 • Förberedelser under marken för att bygga de nya byggnaderna.
 • Källarvåningen ska göras klar.
 • Arbete under och ovanpå mark fortsätter under hela hösten.
 • Urspårningsskyddet mot järnvägen byggs klart.

Vinter 2018/2019

2019

 • Arbetet fortsätter med att bygga upp de nya byggnaderna och bygga om de befintliga.
 • Fasaden återskapas så mycket som det går när innegården byggs.

2020

 • Byggnaden är på plats.

2021

 • Stadshuset är klart!
 • Nu återplanterar vi runt 30 träd på platsen.
 • Kommunen samlar flera verksamheter under samma tak, huset blir öppet för allmänheten med restaurang, kontaktcenter till kommunen, utställningsyta och café.
Uppdaterad: