I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i närområdet.

Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är också avstängd. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan har begränsad framkomlighet eftersom det måste finnas plats för materielleveranser till bygget.

Under byggtiden finns en tillfällig gång- och cykelbro på östra sidan järnvägen över Vaksalagatan så att gående och cyklister enkelt kan passera Stadshuset. Den ordinarie gång- och cykelbanan över Vaksalagatan förbi Stadshuset är avstängd fram till hösten 2021.

Visar 1 - 10 av 14 Visa fler