Montering av plank

Vecka 51 börjar vi montera plank runt stadshuset. Vi ska också ställa upp arbetsbodar. Det gör att framkomligheten runt stadshuset blir något sämre.

Trottoaren på Kungsgatans östra sida längs med huset stängs av. Den fil som ligger närmast huset är till viss del avstängd, men det går fortfarande att passera och svänga ner under Vaksalaviadukten. Det blir också ett betydligt smalare utrymme för gående på trottoaren längs Vaksalagatan.

Transporter med byggmaterial börjar åka till och från stadshuset vilket gör att det kan vara bullrigt och dammigt i perioder.

19 december 2017