Så tar du dig förbi byggarbetsplatsen

Ombyggnaden innebär att du kan behöva välja andra vägar än vanligt.

Så här tar du dig förbi byggplatsen

Om du går:

  • Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplank.
  • Trottoaren längs Kungsgatan är helt avstängd, gå på andra sidan gatan.
  • Gång- och cykelvägen mellan Resecentrum och S:t Persgatan, över Vaksalagatan, stängs av 1 mars. Ny gång- och cykelväg, och en tillfällig ny bro, öppnas samtidigt på andra sidan av järnvägen.
  • Gångvägen mellan S:t Persgatan till och från nuvarande gång- och cykelbro är endast öppen för gående från och med 1 mars.
  • Trappan som ansluter till Vaksalagatan kommer att vara öppen som vanligt.

Om du cyklar:

  • Gång- och cykelvägen mellan Resecentrum och S:t Persgatan, över Vaksalagatan, stängs av 1 mars. Ny gång- och cykelväg, och en tillfällig ny bro, öppnas samtidigt på andra sidan av järnvägen.
  • Cykelvägen längs Bredgränd över Kungsgatan, till och från Resecentrum, är öppen. Se upp för busstrafik när du passerar Stadshusgatan, sikten är skymd av byggplank.

Om du åker bil:

  • Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid. Vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.
  • Alla parkeringsplatser vid stadshuset är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet.
  • Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).
21 februari 2018