Snart börjar vi bygga nytt cykelparkeringshus

Huset kommer att ligga vid spåren på Resecentrums sydvästra sida. Det byggs i två våningar över mark med verksamhetslokaler i botten.

Huset kommer att ha plats för drygt 1 200 parkeringsplatser där ett femtiotal är anpassade för specialcyklar. För att kompensera för de platser som försvinner finns nu mer än dubbelt så många platser i cykelställ i två våningar längs med Stadshusgatan mellan Resecentrum och Stadshuset.

Läs mer om cykelparkeringshuset.

9 juli 2018