Stadshusbron öppnas igen

Den 1 september öppnar vi den ordinarie gång- och cykelbron över Vaksalagatan igen. Då blir det enklare att ta sig till Resecentrum.

Den tillfälliga bron på östra sidan av järnvägsbron kommer att stängas av samma kväll och monteras ned vid ett senare tillfälle. Exakt datum för demontering är ännu inte fastställt. Gång- och cykelvägen på Stadshussidan fram till Resecentrum kommer att bli helt färdigbyggd till våren 2022. Fram till dess kommer gående och cyklister kunna ta sig fram genom Stadshusets byggarbetsplats.

Stadshusbron ligger i nära anslutning till Stadshuset som har renoverats och byggts ut under flera år för att bli mer tillgängligt för alla som bor i och besöker Uppsala. I det nya Stadshuset kommer det bland annat finnas utställningar, kontaktcenter, reception, konferenscenter, restaurang och kafé.

Den tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan har funnits på platsen sedan mars 2018. Den uppfördes för att det skulle gå att passera byggarbetsplatsen vid Stadshuset på ett enkelt, tryggt och säkert sätt.

När den tillfälliga bron monterades 2018 skedde det nattetid fram till och med femtiden dagen efter. Arbetet ledde till flera stopp i trafiken på cirka 5–10 minuter per gång. Under stoppen stängdes Vaksalagatan av för allas säkerhet, flaggvakter fanns på plats för att reglera trafiken.

 

Här hittar du en samlingssida med information om trafikstörningar och vägarbeten

26 augusti 2021