Stadshusgatan är stängd

Stadshusgatan är nu helt stängd för personbilstrafik och alla parkeringplatser vid stadshuset är avstängda.

Avstängningen gäller alltså inte fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46.

Även alla parkeringsplatser vid stadshuset är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. 

29 januari 2018