Bron över Vaksalagatan är öppen

Nu har vi öppnat den nya tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan.

Bron underlättar för dig som går eller cyklar att ta dig till och från Resecentrum under tiden vi bygger ut och renoverar det nya stadshuset.

Läs mer om var du kan ställa din cykel på den östra sidan av Resecentrum

3 april 2018