Tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan

För dig som behöver passera byggarbetsplatsen vid stadshuset, till och från resecentrum, bygger vi en tillfällig gång- och cykelbro över Vaksalagatan.

Vi börjar bygga bron i mitten av februari. Den byggs på östra sidan av den befintliga järnvägsbron för att du ska kunna passera byggarbetsplatsen på ett enkelt och säkert sätt. 

Färdig från 1 mars

Bron är färdig att användas från 1 mars och då slipper du ta en omväg för att komma till stationen. I samband med detta stänger vi av cykelbanan på den västra sidan av järnvägen.

Många cykelställ

Det finns många cykelställ du kan använda längs Stationsgatan på östra sidan av stationsområdet.

Karta över Stadshusområdet - ny cykelbro

9 februari 2018