Tillfällig gång och cykelbro

Under byggtiden finns en tillfällig gång- och cykelbro på östra sidan om järnvägen över Vaksalagatan.

Gående och cyklister kan på så sätt enkelt passera stadshuset. Den ordinarie gång- och cykelbanan över Vaksalagatan förbi Stadshuset är avstängd fram till hösten 2021.

10 september 2020