Trottoaren vid stadshuset är fortsatt stängd

Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är också avstängd.

10 september 2020