Trottoaren vid Stadshuset stängs

Trottoaren vid Stadshuset stängs nu av. Vi hänvisar gående till den andra sidan av Vaksalagatan.

Trottoaren kommer att vara stängd under hela byggtiden. 

Bushållsplats vid Vaksalaviadukten

Busshållplatsen vid Vaksalaviadukten kommer att finnas kvar till årsskiftet, men kan komma att bli besvärlig att ta sig fram till. Du måste korsa Vaksalagatan på antingen övergångsstället vid Kungsgatan eller i korsningen vid Storgatan – nära Uppsala konsert & kongress. På kartan här nedanför beskrivs hur du kan ta dig fram.

Bild över avstängning av gångbana längs Vaksalagatan

Busshållplatser på andra sidan av Vaksalagatan påverkas inte.

Läs mer om busshållplatser på ul.se

8 oktober 2018