En del av innerstaden

Stora torget är en mittpunkt i Uppsalas innerstad. När vi utvecklar torget gör vi det utifrån Uppsala kommuns beslutade innerstadsstrategi.

Drottninggatan 0001_web.jpg

Den beskriver hur stadens centrala delar bör utvecklas. Målet är att strategin ska stödja en tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft. Strategin beskriver bland annat att innerstadens torg har potential att utvecklas, få en mer flexibel användning och gynna stadslivet mer än vad de gör idag.

Uppsala innerstadsstrategi

Samrådsredogörelse Uppsala innerstadsstrategi

Det pågår även utveckling av flera andra gator i innerstaden.

Paradgatan

Gågatan

Uppdaterad: