”Jag vill att Stora torget ska bli ett finrum”

Ett grått busstorg kan bli levande igen. Det hoppas Claes Larsson, Uppsalas stadsarkitekt, när ombyggnaden av Stora torget nu ska börja.

Claes Larsson har varit med och planerat för Stora torgets nya utformning under fem år. Under den tiden har det genomförts dialoger med både Uppsalaborna och verksamma om torgets framtid. Nu blir flera önskemål till verklighet.

Claes_Larsson 2.jpg

– Mer grönska på torget har många velat ha. Sittplatser och inslag av vatten är också något Uppsalaborna önskat som de kommer att få se när vi bygger om, berättar Claes.

Han beskriver Stora torget som centerpunkten i Uppsala. I sin roll som stadsarkitekt tycker han det är särskilt viktigt att höja statusen på Stora torget.

– I dag är det ganska nedgånget, det är lappat och lagat. Ambitionen för mig är att få tillbaka statusen, att det här är ett finrum verkligen. Det finns tydliga fina byggnader runt torget som bildar väggar. Det är ett rum, och det ska vi förstärka, förklarar han.

Torgets olika skepnader

När Claes flyttade till Uppsala på 1970-talet var Stora torget en mötesplats där man bestämde träff. Han beskriver att Stora torget har sett olika ut under åren. På 1970-talet fanns det exempelvis mer grönska än idag.

– Det fanns körsbärsträd som stod vid hörnet Åhléns/Nordea, och på andra sidan, vid Edblads. Men det var inte fint på mitten för det var stängsel där bussarna körde. Så det var inte lätt att ta sig över.

Arkitekturen från olika tidsåldrar

Stora torget är kvadratiskt och har slutna hörn, vilket betyder att inga gator går ut från hörnen på torget, som det brukar kunna göra på torg. Det är ovanligt med hörnslutna torg. Det finns bara två i hela landet, Stora torget i Uppsala och Rådhustorget i Piteå. Arkitekturen på de omkringliggande byggnaderna runt Stora torget beskriver Claes som brokiga men där det också finns gemensamma nämnare.

– Det är en blandning av arkitekturstilar från olika tidsåldrar. Vi har en skala från Rådhuset med 1800–1900-tal, 50–60-tal med Skandiahuset och Åhléns som är det nya. Men alla byggnaderna är stora, tunga och utstrålar en värdighet.

Bevara värden och tillföra nya

I arbetet med utveckling har det varit viktigt att bevara de värden som finns där idag. Stora torget är ett soligt och pampigt torg förklarar Claes.
Det hörnslutna och kvadratiska torget har varit utgångspunkt i den nya gestaltningen när torget ska göras om. En kvadratisk ram kommer vara markerad i stenläggningen med röd, svart och ljus granit. Enligt Claes tillför den nya utformningen flera arkitektoniska värden.

– Den kvadratiska ramen har en tydlig roll både arkitektoniskt och praktiskt. Vi vill förstärka Renässanskänslan i det kvadratiska torget genom att skapa en ram. Det ger tydlighet i torgets utformning. Samtidigt ger den utrymme att placera entréer till butikerna och uteserveringar utanför ramen där det är en lite friare yta.

Vatten och sittmöbler

En annan detalj i nya utformningen är en vattensten där vatten kommer att flöda på. Den kvadratiska formen kommer tillbaka även i några sittmöbler. De blir lite större för att flera ska kunna sitta tillsammans och åt flera håll. Torget blir även förberett för evenemang på ett bättre sätt än idag genom att el byggs in i torgets golv.

– Det ska gå att sätta upp en storbilds-tv under ett fotbollsmästerskap eller ha ett tv-evenemang eller konsert med publik.

Förhoppningar inför framtiden

Claes ser fram emot att Stora torget nu ska få en uppdatering och tror att torgets roll i innerstaden kan förändras.

– Jag hoppas att torget får mer av en roll som vistelseyta. En plats man sätter sig ner och är på, inte bara byter busslinje. Att det blir ett mer levande torg.

Han hoppas att torgets gestaltning kommer att uppskattas.

– Med den här utformningen så stärker vi det kvadratiska torgets tydlighet och lyfter fram det. Ramen i stenläggningen blir som ett vackert halsband på torget. Det är inte bara en platt yta, det är ett smycke också.

Uppdaterad: