Så påverkas du

Som gående kommer du alltid att komma fram över torget och vidare på anslutande gator och till entréer.

Byggstängsel gör det säkert att passera trots att ombyggnation pågår. Arbetena utförs i etapper och torget hålls öppet i så stor utsträckning som möjligt. Vid arbeten som påverkar anslutningen till entréer läggs plåtar ut som gör entréerna tillgängliga. Entréer till butiker och restauranger kommer alltid vara tillgängliga via öppningar och tillfälliga ramper (plåtar).

Uppdaterad: