Tidplan

Arbetet med ombyggnaden startar i januari 2022 och kommer att vara klart våren 2023.

I samband med ombyggnaden kommer Uppsala Vatten byta sina vattenledningar som är gamla och i behov av att förnyas.

Vintern 2021/2022

Vecka 2 (10–16 januari) kommer vi börja sätta upp stängsel där de första arbetena kommer utföras. Vi kommer ställa upp ett par mindre arbetsbodar och container för de arkeologer samt byggarbetare som kommer jobba inom området. Därefter kommer vi börja med rivning av väderskydd för busshållplatser, vi tar ner kandelabern och lyfter bort stenar för kommande schakter. Ett första spadtag för ombyggnaden är planerat till onsdag 19 januari.

Norra delen av torget först

På norra sidan av torget ligger Uppsala Vattens ledningar. Vi kommer börja med att lyfta bort de granithällar vi ska återanvända på torget, för att sedan börja schakta för bytet av ledningarna. Ledningarna ligger på två till tre meters djup under markytan. Här kommer arkeologerna att övervaka våra arbeten då vi kommer ner i kulturlagret där fornlämningar kan påträffas. Vi beräknar att utföra dessa arbeten fram till senare delen av våren 2022.

Sommaren 2022

Till sommaren planerar vi att lägga igen våra schakter och asfaltera norra delen av torget. Det gör vi för att torget ska vara tillgängligt och för att kunna ge plats till uteserveringar. I anslutning till sommaren planerar vi att byta sida för våra arbeten och förflytta oss till södra delen av torget. Vi börjar med att lyfta bort granithällar i sydöstra delen, utanför Åhlénsbyggnaden, samt påbörja schakt för den vattensten vi ska anlägga här. Även vid dessa schakter kommer arkeologerna att övervaka våra arbeten. Under juli gör vi en paus i våra arbeten.

Hösten och vintern 2022/2023

Under hösten och vintern 2022/2023 kommer vi lägga markvärme och granithällar– torgets golv. Dessa arbeten startar i den sydöstra delen och vi arbetar oss vidare runt torget moturs. Vartefter kommer vi plantera träd, placera ut möbler och annan utrustning.

2023

Stora torget blir klart och invigs till sommaren.

Uppdaterad: