Fullerö 21:66

Intill Fullerö trafikplats pågår ett arbete med att detaljplanelägga ett verksamhetsområde. 

Du hittar alla planhandlingar för området här

Tidplan

  • Samråd våren 2019
  • Granskning första kvartalet 2021
  • Antagande andra kvartalet 2021

Karta

Uppdaterad: