Fullerö 21:66

Intill Fullerö trafikplats pågår ett arbete med att detaljplanelägga ett verksamhetsområde. 

Du hittar alla planhandlingar för området här

Tidplan

  • Samråd våren 2019
  • Granskning vinter 2019
  • Antagande första kvartalet 2021

Karta över detaljplaneområdet

 

Uppdaterad: