Studenternas idrottsplats

Bygget av nya Studenternas idrottsplats påbörjades hösten 2017 och beräknas stå färdigt i mitten av 2020.

Studenternas idrottsplats ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket från Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service.

Arkitektskiss över Studenternas från norr

Studenternas nya idrottsplats

Utvecklingen av Studenternas innebär att

  • fotbollen får en ombyggd arena med konstgräs
  • läktarkapaciteten på nya Studenternas utökas från dagens drygt 6 000 åskådarplatser upp till 10 000 vid fotbollsmatch och 13 000 vid konserter.
  • friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen vid Gränby sportfält
  • matcherna för amerikansk fotboll spelas på Österängens IP.

I anslutning till fotbollsarenan byggs nya lokaler för kontor, gym, kafé och restaurang. Finansieringen av dessa lokaler sker genom intäkter från hyresgästerna.

Evenemang på arenan

Arenan kommer inte bara att användas för idrott utan den kommer även inrymma konserter och andra evenemang. Studenternas blir en naturlig mötesplats med restaurang/café, ett stort torg och kontorslokaler.

Hbtq-diplomering av arenan

Alla ska kunna träna och idrotta på sina egna villkor utan att diskrimineras. Även besökare ska känna att de kommer till en inkluderande anläggning. Därför ska Studenternas nya arena hbtq-diplomeras. Det innebär att personal och föreningar som kommer ha sin verksamhet på arenan ska gå en utbildning i hbtq-frågor. Arenan ska även anpassas så att det finns toaletter och omklädningsrum tillgängliga för alla, oavsett upplevd könstillhörighet.

Arkitektbild över Studenternas, perspektiv från entrétorg mot kontorshus

Arkitektskiss över Studenternas läktare

Tidsplan för den nya arenan

I juni 2017 antog kommunen en detaljplan för områdets utformning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt möte 20 september och 9 oktober fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsramen.

Bygget satte igång hösten 2017. Arenan byggs i etapper och under 2019 beräknas ny spelplan, huvudläktare och kortsidoläktare vara klara. Hela arenaparken beräknas stå färdig 2020.

Under byggarbetet kommer seriespelet i fotboll och bandy att spelas som vanligt på Studenternas IP.

Mer information om projektet kring Studenternas IP hittar du på Sportfastigheters webbplats.
Läs mer om utvecklingen av Studenternas IP på Sportfastigheter ABs webbplats.


Nyhetsbrev 

Du kan följa utvecklingen av Studenternas idrottsplats via nyhetsbrevet. Ange din e-postadress för att starta en prenumeration.

Prenumerera på nyhetsbrev om Studenternas idrottsplats

Din e-postadress


Mer information

Läs om nuvarande Studenternas idrottsplats på uppsala.se.

Kontakt

Marknadsansvarig, Idrott och fritid
Dan Eriksson
Uppdaterad: