Studenternas idrottsplats

Bygget av nya Studenternas idrottsplats påbörjades hösten 2017 och beräknas stå färdigt i mitten av 2020.

Studenternas idrottsplats ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket från Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service.

Studenternas nya idrottsplats

Utvecklingen av Studenternas innebär att

  • fotbollen får en ombyggd arena med konstgräs
  • läktarkapaciteten på nya Studenternas utökas från dagens 6 000 åskådarplatser till 10 000.
  • friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen vid Gränby sportfält
  • matcherna för amerikansk fotboll spelas på Österängens IP.

I anslutning till fotbollsarenan byggs nya lokaler för kontor, gym, kafé och restaurang. Finansieringen av dessa lokaler sker genom intäkter från hyresgästerna.

 

Tidsplan för den nya arenan

I juni 2017 antog kommunen en detaljplan för områdets utformning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt möte 20 september och 9 oktober fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsramen.

Bygget satte igång hösten 2017. Arenan byggs i etapper och under 2019 beräknas ny spelplan, huvudläktare och kortsidoläktare vara klara. Hela arenaparken beräknas stå färdig 2020.

Under byggarbetet kommer seriespelet i fotboll och bandy att spelas som vanligt på Studenternas IP.

Mer information om projektet kring Studenternas IP hittar du på Sportfastigheters webbplats.
Läs mer om utvecklingen av Studenternas IP på Sportfastigheter ABs webbplats.

Kostnad för Studenternas nya idrottsplats

Det slutliga förslaget innebär att kostnaden för arenan har blivit dyrare än planerat. Kommunens investeringsram för arenan måste därför höjas med 100 miljoner kronor till totalt 488 miljoner kronor. Den huvudsakliga anledningen till kostnadsökningen är att den heta byggmarknaden i Mälardalen har pressat upp byggpriserna sedan den ursprungliga kalkylen gjordes.

Arenan ska byggas i etapper under pågående seriespel. Det gör att byggkostnaden blir högre. Samtidigt innebär det sammantaget en besparing för kommunen eftersom Lötens idrottsplats inte behöver anpassas för elitspel.

Som en följd av den högre investeringsnivån ökar hyreskostnaden för fotbollsarenan. Anslagen till idrotts- och fritidsnämnden i kommande års budgetar kommer att höjas för att kompensera för det.

Mer information

Processledare, idrott och fritid
Sten Larsson
19 april 2018