3D-modell som visar området år 2050

3D-modellen nedan visar ett exempel på hur området kan se ut när det är färdigutbyggt år 2050.

3D-modellen är inte anpassad för att visas på mobil. Använd en dator när du tittar på modellen. Modellen fungerar bra i alla webbläsare utom Internet Explorer. Det kan ta en liten stund för hela modellen att laddas in när du kommer till sidan. 

3D-modellen visar ett grönt område som ramas in av en svart linje. Det är området som omfattas av den fördjupade översiktsplanen. Modellen visar hur bebyggelse, infrastruktur och grönområden kan se ut i de sydöstra stadsdelarna år 2050. 

Gör så här för att navigera i modellen

  • Rotera modellen genom att högerklicka (håll ned knappen medan du roterar)
  • Flytta runt modellen genom att vänsterklicka (håll ned knappen medan du drar kartvyn åt sidorna eller upp/nedåt) 
  • Zooma in och ut i modellen genom att till exempel använda skrollhjulet på din markör, eller genom att ställa markören i kartmodellen, hålla ned ctrl-knappen på tangentbordet och dra fingrarna från mitten och utåt på pekplattan på din lap top.

Uppdaterad: