Centrala Nåntuna

– en del av de sydöstra stadsdelarna

I de sydöstra delarna av Uppsala ska det under de kommande 30 åren växa fram flera nya stadsdelar. Utvecklingen av Centrala Nåntuna är först ut. Ett hållbart samhälle som tar tillvara på platsens natur och historia ska växa fram bland befintliga bostadsområden. Den nya bebyggelsestrukturen ska ge plats för grönska och liv, så att både du och kommande generationer vill leva, bo och verka där, nu och i framtiden.

 

Uppdaterad: