Introduktionsfilm till utställningen

Se vår introduktionsfilm som välkomnar dig till utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Du får veta vad som händer under utställningsperioden och information om de förändringar vi gjort i förslaget efter samrådet.

I filmen välkomnar Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Johanna Wiklander, strategisk samhällsplanerare till utställningen. De berättar om vad som kommer att hända under utställingsperioden och om de förändringar som gjorts i förslaget efter samrådet som var under våren 2020.

Se syntolkad version av filmen

Uppdaterad: