Föreslå namn på platser i området

I samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna samlar vi in namnförslag till området. Vilka namn föreslår du på till exempel gator, parker och kvarter i området?

Det kommer att behövas många nya namn och nu har du möjlighet att lämna förslag på namn till kvarter, vägar, gator, torg och parker inom de nya områden som planeras i de sydöstra stadsdelarna. Du kan också lämna förslag på namnteman för hela områden.

Få mer information och lämna namnförslag på uppsala.seUppdaterad: