Illustrationskarta

Illustrationskartan visar bebyggelse och öppna ytor i ett möjligt scenario. Illustrationen ligger till grund för den 3D-modell som presenteras här på webben och har även fungerat som underlag för beräkning av antal bostäder och arbetsplatser.

Se illustrationskartan i större format


Illustration: Christiaan Smits, Nivå Lanskapsarkitektur AB

Uppdaterad: