Karta - funktioner och flöden

Kartbilden för funktioner och flöden visar sammantaget de funktioner och flöden som föreslås i den fördjupade översiktsplanen. Kartan visar exempel på hur funktioner så som skoltomter, simhall, kontor med mera kan placeras. I kommande planeringsprocesser kan förändringar göras så länge uppsatta mål och kvaliteter följs.

Se kartan i större format

Uppdaterad: