Plankarta

Plankartan visar förslag till mark- och och vattenanvändning i området. 

Klicka för att se plankartan i större format

Uppdaterad: