Plankarta

Plankartan visar förslag till mark- och och vattenanvändning i området. 

Klicka för att se plankartan i större format
Se plankartan i 3D

Plankarta som visar förslag till mark- och vattenanvändning inom planområdet.

Uppdaterad: