Lämna synpunkter på utställningsförslaget

Utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna avslutades 6 april 2021 och det är inte längre möjligt att lämna synpunkter på det.

Ta del av utställningsförslaget och samrådsredogörelse

Du hittar förslaget i sin helhet med bilagor samt en samrådsredogörelse på länken nedan. Där finns också en kortversion av förslaget. Den korta versionen finns även på språken engelska, arabiska, sorani och persiska.

Läs utställningsförslaget och samrådsredogörelse

Lämna synpunkter

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget var 6 april 2021.

Uppdaterad: