Lämna synpunkter på utställningsförslaget

Under perioden 25 januari–21 mars 2021 kan du lämna synpunkter på utställningsförslaget. Du kan lämna dina synpunkter via webbformulär, via e-post eller genom att skicka ett brev till oss. Här hittar du information om hur du gör.

Ta del av utställningsförslaget och samrådsredogörelse

Du hittar förslaget i sin helhet med bilagor samt en samrådsredogörelse på länken nedan. Där finns också en kortversion av förslaget. Den korta versionen finns även på språken engelska, arabiska, sorani och persiska.

Läs utställningsförslaget och samrådsredogörelse

Lämna synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget fram till och med 21 mars 2021. Synpunkter ska lämnas skriftligen. Du kan skicka in dina synpunkter på flera olika sätt. Du kan skicka in dem via ett webbformulär, via e-post eller vanlig post.

Via webbformulär
Lämna synpunkter på förslaget via formulär på uppsala.se

E-post
Skicka dina synpunkter via e-post till: sydostra@uppsala.se.
Ange "yttrande utställning" i e-postens rubrik.

Skriv till
Uppsala kommun
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Skriv "Yttrande Sydöstra utställning, diarienummer KSN-2017-0007" på kuvertet och i brevet.

Uppdaterad: