Tidigare utredningar

Här kan du ta del av utredningar som genomförts inför arbetet med att ta fram förslaget till den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna.

Uppdaterad: