Tyck till om förslaget

Förslaget till den fördjupade översiktsplanen är ute på samråd under perioden 2 mars–30 april. Här hittar du information om hur du kan lämna dina synpunkter på förslaget under samrådsperioden.

Vad är samråd

Samråd är en del av översiktsplanearbetet - en demokratisk process som innebär insyn och möjlighet att tycka till om förslag för allmänheten och andra intressenter. Alla synpunkter på planförslaget ska skriftligen skickas in till kommunen innan tiden för samrådet har gått ut. Samrådets syfte är att få fram ett så bra underlag för beslut som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ta del av förslaget

Du hittar förslaget i sin helhet med bilagor på länken nedan. Där finns också en kortversion av förslaget. Den korta versionen finns på språken svenska, engelska, arabiska, sorani och persiska.

Läs förslaget till fördjupad översiktsplan

Samrådsmöten

Uppsala kommun bjuder in till samrådsmöten där förslaget presenteras. Se tid och plats på länken nedan.

Information om samrådsmöten

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på förslaget under perioden 2 mars–30 april 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligen. Du kan skicka in dina synpunkter på flera olika sätt. Du kan skicka in dem via ett webbformulär, via e-post eller vanlig post.

Via webbformulär
Lämna synpunkter på förslaget via formulär på uppsala.se

E-post
Skicka dina synpunkter via e-post till: sydostra@uppsala.se.
Ange "yttrande" i e-postens rubrik.

Skriv till
Uppsala kommun
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala

Skriv "Yttrande Sydöstra, diarienummer KSN-2017-0007" på kuvertet och i brevet.

Uppdaterad: