Tyck till om förslaget

Förslaget till den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd 2 mars–15 maj 2020. Under samrådet var det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Vad är samråd

Samråd är en del av översiktsplanearbetet - en demokratisk process som innebär insyn och möjlighet att tycka till om förslag för allmänheten och andra intressenter. Alla synpunkter på planförslaget ska skriftligen skickas in till kommunen innan tiden för samrådet har gått ut. Samrådets syfte är att få fram ett så bra underlag för beslut som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ta del av förslaget

Du hittar förslaget i sin helhet med bilagor på länken nedan. Där finns också en kortversion av förslaget. Den korta versionen finns på språken svenska, engelska, arabiska, sorani och persiska.

Läs förslaget till fördjupad översiktsplan

Samrådsmöten

Under mars och april 2020 har vi haft tre samrådsmöten om förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Två av mötena har vi genomfört digitalt för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Ta del av webbinarier och sammanställning från våra samrådsmöten

Lämna synpunkter

Sista dagen att lämna synpunkter på förslaget var 15 maj 2020.

Uppdaterad: