Parkeringsplatser tas bort vid Ulleråkersvägen

Från och med 19 april 2022 tar vi bort parkeringsplatser vid Ulleråkersvägen. Det gör vi för att anpassa anslutande vägar på västra sidan av Fyrisån till Tullgarnsbron. Ulleråkersvägen får också ett nytt namn.

Tullgarnsbron har stor betydelse för att vi ska kunna bygga ut Södra staden med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik. Med brobygget skapar vi en säkrare och smidigare vardag för alla som rör sig i centrala Uppsala.

Ny vägsträckning har inte plats för parkering

För att anpassa anslutande vägar på västra sidan av Fyrisån till Tullgarnsbron får Ulleråkersvägen en ny vägsträckning. Längs den nya vägsträckningen finns det inte plats för nya parkeringsplatser. De parkeringsplatser som finns idag längs med Ulleråkersvägen kommer att tas bort, se dessa i kartan nedan. Kommunen kommer inte ersätta dessa med nya parkeringsplatser i närområdet.

Parkeringen kommer upphöra från och med 19 april 2022.

Se kartan i större format
Parkering_Ulleråkersvägen_liten.jpg

Ulleråkersvägen får nytt namn

Ulleråkersvägen ändrar också namn till Sleven Säfwenbergs väg.

 

 

 

7 april 2022