Detaljplaner

Två detaljplaner antogs den 28 maj 2018, kvarteret Vinghästen med flera och kvarteret Sagan med flera.

Illustration: Warm in the winter/Mandaworks

 

Ulleråkers två första detaljplaner godkändes av kommunfullmäktige den 28 maj 2019.

Planerna går nu igenom granskning i olika instanser. Mark- och miljödomstolen meddelade den 4 juli 2019 att man gick på samma linje som Länsstyrelsen tidigare gjort. Det betyder att såväl Länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen bedömer att det bakgrundsarbete som har gjorts under planerarbetet, bland annat för att skydda grundvattnet i åsen, är tillräckligt. 

Planerna har överklagats även i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen avgör nu om den kommer att bevilja prövningstillstånd eller ej. 

Detaljplan Kvarteret Sagan med flera

Detaljplan Kvarteret Vinghästen med flera

 

Uppdaterad: