Energi

Uppsala är framstående inom en mängd områden, inte minst inom energiteknik och forskning kring material och smarta lösningar. Hur vi väljer att utveckla staden och vilka nya lösningar vi använder är en viktig del av bilden av Uppsala.

I Ulleråker kommer vi därför sätta mycket höga krav på smarta energilösningar, där vi vågar ta stora och vågade grepp. Här ska vi vara ett föredöme inom fossilfri energi, bra byggnadsmaterial, smarta transporter och resurssnåla lösningar.

Uppdaterad: