Miljö & hållbarhet

Ulleråker är det område i Uppsala som det ska byggas mest bostäder de kommande åren. Samtidigt finns här stora naturvärden. För att Ulleråker ska bli ett föredöme som hållbar stadsdel ställs stora krav på nytänkande och innovativ teknik för hållbara lösningar. Vi ska bygga hållbart ur ett ekonomiskt, social och ekologiskt perspektiv

Att bygga så pass mycket som är planerat innebär att andelen gröna ytor minskar. Samtidigt ska vi ta till vara på det som finns så långt det går. Variationen av stadskvarter och gröna området ger Ulleråker sin karaktär. Ur förklaringen till visionen för Uppsala södra, där Ulleråker ingår:

"Man ska se att det är en attraktiv plats att besöka och bo i. Därför spelar arkitektur en viktig roll, men även grönområden och åriket."

Visionen lyfter även fram parker och grönytor som mötesplatser:

"Människor möts på lekplatser, dagis och på skolor, motionsanläggningar, utomhusträning på Åsen och längs Fyrisån."

Uppdaterad: