Transporter

Redan idag är det lätt att ta sig till Ulleråker med bil, buss och cykel. Två stora trafikstråk, Kungsängsleden och Dag Hammarskjölds väg, leder snabbt vidare ut i Uppsala och ut i landet. I framtiden ser vi spårbunden trafik och andra smarta, miljöanpassade transporter.

I förklaringen till visionen kan vi bland annat läsa:

"Transportsystemet bygger på spårväg och cykel kompletterat med bilpooler. Här finns bra infrastruktur för elfordon. De som cyklar på sommar, vår och höst byter till spårvagn på vintern. I begreppet "trafiksystem" innefattas också broar, tunnlar och annan vägarkitektur som bidrar till snabba transporter och attraktiva miljöer."

Områdets identitet bygger på internationalitet och möten. Det sätter helt nya krav på transportsystemet:

"Det känns lätt att resa ut i världen, och man når tågstation och flygplats snabbt och enkelt. Besökare från världens alla hörn kommer sällan med egen bil. Därför behöver du inte äga en bil eller något annat transportmedel."

Uppdaterad: