Markanvisningstävling Ulleråker

Markanvisning för det norra, sydvästra och östra kvarteret i kvarteret Vinghästen, tidigare centrala Ulleråker

Sex team tävlade om att ta fram helhetsförslag för kvarteren. Varje byggherre i respektive team skulle även ta fram ett utformningsförslag på ett byggprojekt inom det kvarter de tävlar om.
Läs mer om tävlingen i tävlingsprogram
Läs mer och ta del av underlag
Läs de frågor och svar som kom in under tävlingsperioden

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattade i december 2016 beslut om att anvisa mark  till

  • Midroc Property Development AB och Riksbyggen ekonomisk förening i det norra kvarteret
  • Hökerum Bygg AB och Sveafastigheter Bostad AB i det sydvästra kvarteret
  • HSB Produktion i Uppsala HB, Peab Bostad AB, Kärnhem Bostadsproduktion AB i det östra kvarteret.

Markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och respektive byggherre.

Läs stadsbyggnadsförvaltningens utlåtande och de vinnande förslagen. 

Strategi för markanvisning

Anvisning och försäljning av kommunal mark i stadsdelen följer Uppsala kommuns strategi för markförsäljning för nybyggnation i Ulleråker.
Strategi för markförsäljning för nybyggnation (PDF, 3 MB) 

Markanvisning för de första bostäderna

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade 12 april 2016 att anvisa mark för bostäder till Småa AB och Rikshem AB i Ulleråker. Kommunstyrelsen har därefter, 14 juni 2016, även beslutat att anvisa mark för bostäder och förskola till ByggVesta AB. Den mark som föreslås bebyggas av de tre bolagen ligger kring det gamla vattentornet inom detaljplan för Vattentornsparken (diarienummer PBN-2014-000508).

Anvisningen innebär att bolagen tillsammans med kommunen kan planera att bygga sammanlagt cirka 340 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Förutom bostäder planeras för verksamhetslokaler i bottenvåning med bland annat en förskola med 4 avdelningar. Byggstart för de första delarna kan ske tidigast sommaren 2018.

 

Uppdaterad: